Publikacja pokonferencyjna


Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Społecznej Akademii Nauk „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, liczba punktów za artykuł – 8.

Wymogi edytorskie wg zasad Wydawnictwa SAN w Łodzi, objętość tekstu 12 stron.

Więcej informacji na: http://piz.san.edu.pl/

UWAGA
Autor zamieszczający więcej niż 1 artykuł, zarówno samodzielni jak i we współautorstwie, ponosi dodatkową opłatę 300 zł za każdy artykuł.