Problematyka


Tematyka konferencji odnosi się do problematyki związanej z zarządzaniem i realizacją projektów w działalności gospodarczej,  samorządowej i naukowej, z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój lokalny i regionalny

 

Bloki tematyczne

 • Zarządzanie projektami – od teorii do praktyki
   
  • Trendy w zarządzaniu projektami
  • Miary efektywności wdrażania i realizacji projektów
  • Rola wiedzy w zarządzaniu projektami
  • Rola zespołów projektowych w organizacji
    
 • Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i  regionalnego
   
  • Innowacja warunkiem wspierania rozwoju– dobre praktyki
  • Innowacyjne projekty badawcze
  • Lokalna przedsiębiorczość a rozwój lokalny i  regionalny
  • Współpraca samorządów lokalnych z wybranymi podmiotami w ramach realizacji projektów rozwojowych
  • Budowa partnerstw w ramach zintegrowanych projektów rozwojowych
  • Rola kapitału ludzkiego i społecznego w stymulowaniu rozwoju
    
 • Programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej
 • Aspekty prawne, finansowe i organizacyjne w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową a rozwój lokalny i regionalny