Komitet organizacyjnyPrzewodniczy

dr Ewa Stroińska

dr Justyna Trippner – Hrabi

dr Joanna Łuczak

 

Sekretarze naukowi

dr Ewa Stroińska

dr Justyna Trippner – Hrabi

dr Joanna Łuczak

Kierownik organizacyjny

mgr Mariusz Glinkowski

 

Komitet organizacyjny

mgr Karolina Kubiak

mgr Marta Chołys