Komitet naukowyprof. dr hab. Łukasz Sułkowski - przewodniczący

prof. dr hab. Roman Patora

prof. dr hab. Anna Rogut

prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz

prof. dr hab. Marek Bednarek

prof. dr hab. Bogdan Piasecki

prof. dr hab. Czesław Sikorski

dr Rafał Jóżwicki

dr Ewa Stroińska

dr Justyna Trippner – Hrabi

dr Joanna Łuczak