Harmonogram organizacji konferencji


• Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji - 18.09.2015

• Dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia - 31.08.2015

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do dnia - 30.09.2015

• Teksty referatów i komunikatów z badań prosimy przesłać do dnia - 30.09.2015

• Konferencja - 28.10.2015